Inschrijvingen- voorwaarden

 • Het inschrijven voor een van onze activiteiten kan alleen geschieden d.m.v. het invullen van het online aanmeldformulier op onze website of het papieren inschrijfformulier op de hondenschool. Zodra wij de inschrijving binnen hebben gaat de overeenkomst in werking. Deze overeenkomst is van toepassing op al onze activiteiten.
 • Door inzending of inlevering van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.
 • D.m.v. het accepteren van onze inschrijvings- en betalings voorwaarden gaat u ermee akkoord dat de door u, op het online inschrijfformulier, ingevulde persoonsgegevens opgeslagen worden in ons klantenbestand en online inschrijfsysteem. Het klantenbestand en het online inschrijfsysteem bewaren wij in een beveiligde omgeving. Ons klanten bestand en het online inschrijfsysteem zijn alleen inzichtelijk voor de eigenaren van en instructeurs van hondenschool Hondkracht12.
 • Door de inzending of inleveren van het aanmeldformulier verklaart u dat uw hond gezond is en alle verplichte inentingen of titelbepalingen bezit. Op verzoek dient u een geldig bewijs daarvan te kunnen tonen.
 • Er wordt voor een betreffende activiteit/ les, waaraan u wilt deelnemen, pas een definitieve plaats voor u gereserveerd zodra wij uw online inschrijving en betaling hebben ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

 • Inschrijven voor een van onze activiteiten verplicht u tot het betalen van de kosten voor de betreffende activiteit.
 • Betaling van de kosten geschiedt d.m.v. overmaken vooraf naar de rekening van hondenschool Hondkracht12, rek nr. NL 26 KNAB 0259 8002 60 .Wij sturen u hiervoor een betaalverzoek, dat voor aanvang van de les voldaan dient te zijn.
 • Bij bijzondere inschrijvingen verzoeken wij u het cursusgeld aan ons over te maken. Het te betalen bedrag dient dan uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus bij op de rekening te zijn bijgeschreven. Is uw betaling op die datum nog niet ontvangen dan ontvangt je van ons een herinnering ( betaalverzoek via de WhatsApp). Deze dient u per omgaande te voldoen. Bij niet tijdige betaling kan uw hond uitgesloten worden voor de resterende duur van de cursus en bent u alsnog verplicht de kosten aan ons te voldoen.
 • Mochten wij om bepaalde redenen de verschuldigde kosten niet op uiterlijk de eerste lesdag van u ontvangen hebben dan ontvangt u van ons een factuur of (betaalverzoek via de WhatsApp) . Dit verzoek tot betalen dient u per omgaande te voldoen. Bij niet tijdige betaling kan uw hond uitgesloten worden voor de resterende duur van de cursus en bent u alsnog verplicht de kosten aan ons te voldoen.
 • Mocht u wegens onvoorziene omstandigheden niet deel kunnen nemen aan een reeds ingeschreven activiteit, dan dient u ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Mocht u het inschrijfgeld al betaald hebben dan vindt er restitutie plaats onder aftrek van € 12,50 administratiekosten. Indien u het inschrijfgeld nog niet heeft voldaan ontvangt u van ons een factuur voor de administratie kosten. (€12,50).
 • Als u uw inschrijving binnen 1 week voor de aanvang of na aanvang van de cursus annuleert zal er  ,geen restitutie plaatsvinden. Heeft u nog niet betaald dan dient het cursusgeld alsnog binnen de gestelde betalingstermijn voldaan te worden en ontvangt u van ons een factuur.
 • Er zal wel restitutie plaatsvinden bij overlijden van de hond. Dit overlijden dient u schriftelijk aan ons door te geven en u dient tevens een verklaring van de dierenarts te overleggen. Restitutie vindt plaats onder aftrek van € 12,50 administratie kosten over de lessen die u vanaf het moment van overlijden , conform de leskaart en of bevestiging , nog tegoed heeft.
 • Mocht u onverhoopt verhinderd zijn voor een besproken privé les , gelieve dit zo snel mogelijk door te geven. Bij afmeldingen binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak zijn wij genoodzaakt u het afgesproken bedrag in rekening te brengen.
 • Mocht u wegens onvoorziene omstandigheden niet deel kunnen nemen aan een ingeschreven workshop dan dient u ons hiervan uiterlijk 1 week voor aanvang van de dag waarop de workshop plaatsvindt , schriftelijk op de hoogte te stellen. Mocht u de kosten reeds betaald hebben dan vindt er restitutie plaats onder aftrek van €12,50 administratie kosten. Als u uw inschrijving binnen 1 week voor de aanvang van de workshop annuleert zal er , geen restitutie plaats vinden. Heeft u nog niet betaald dan dienen de kosten alsnog binnen de gestelde betalingstermijn voldaan te worden.  U ontvangt daarvoor van ons een ( betaalverzoek via WhatsApp) of een factuur.
 • Wij gaan er van uit dat als u voor een workshop op een betreffende datum inschrijft u ook beschikbaar bent op de reservedatum. Mochten wij i.v.m. omstandigheden, de workshop moeten verzetten naar een reserve datum en u kunt die datum niet aanwezig zijn dan zal er geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden.
 • Betaling van het cursusgeld geeft u het recht om de lessen te volgen conform de bijbehorende datalijst en/of bevestiging.  Alleen als uw hond ziek is, wordt het lesgeld niet doorberekend. In alle andere gevallen wordt de lesgeld gewoon doorgerekend, ook in geval van uw vakantie of iets dergelijks. Vakantie van de hondenschool (grote vakantie of kerst) evenals eventueel afzeggingen vanuit de hondenschool worden niet doorberekend.Mist u 2 of meer lessen tijdens een cursus (leskaart) dan kan er in overleg gekeken worden of u deze lessen in kunt halen in een andere groep. Is die mogelijkheid er niet dan dient u een privé les te volgen om de gemiste stof in te halen. De kosten voor deze privé les zijn voor uw eigen rekening.
 • Indien het in belang van uw hond is om, voor of na aanvraag van een ingeschreven activiteit , te switchen naar een andere cursus en of privé training, dan behoudt u het tegoed van de lessen die nog volgens de leskaart gepland stonden om mee te nemen naar de nieuwe cursus /of privé lessen .