Huishoudelijk Reglement

 • U dient bij een cursus minimaal 10 min van te voren aanwezig te zijn. Bij verhindering van een groepsles dient u ons tijdig op de hoogte te stellen.
 • Mocht u of uw hond gezondheidsproblemen hebben , gelieve dit voor aanvang van de trainingen aan ons kenbaar te maken.
 • Indien uw hond tijdens de trainingen onverhoopt zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen. Zakjes zullen door ons ter beschikking worden gesteld.
 • Voor ,tijdens en na de training blijft uw hond op het hele terrein aangelijnd, tenzij de trainer u toestemming geeft om de hond los te laten.
 • Loopse teven zijn toegestaan tijdens de groepslessen, met uitzondering aan overige activiteiten. Gelieve van tevoren te melden als uw teef loops is en de loopse teef te alle tijde aangelijnd te houden. Ook dient de loopse teef een broekje te dragen. Loopse teven mogen niet spelen na de les.
 • Wij verwachten van u dat u door ons geadviseerde hulpmiddelen zelf aanschaft om deze tijdens de trainingen te gebruiken.
 • Als u trainingsspullen vergeet zijn deze tegen een kleine vergoeding tijdens de les in bruikleen verkrijgbaar. Hiervoor kunt u een knipkaart kopen.
 • Door inzenden van het online aanmeldformulier verklaart u zelf ook een geldige aansprakelijkheidsverzekering te hebben, daar u zelf te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de gedragingen van uw hond.
 • Eventuele klachten dient u schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Een eventuele schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door u betaalde kosten.
 • Hondkracht12 kan geen verantwoordelijkheid nemen bij een eventuele terugval in het gedrag van uw hond evenals bij het niet bereiken van het trainingsdoel.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behouden wij het recht om een activiteit te annuleren. Mocht u toch betaald hebben, dan zal er volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats vinden. Tevens behouden wij het recht om tijd, plaats en indeling van de activiteit te wijzigen. U heeft in dit geval te alle tijde het recht uw inschrijving te annuleren, m.u.v. de workshops . Restitutie van het inschrijfgeld zal plaatsvinden nadat wij uw bezwaren schriftelijk, binnen 1 week na de wijziging, hebben ontvangen en goedgekeurd.
 • Het betreden van ons terrein en het parkeren op ons terrein geschiedt geheel op eigen risico.